Service | Reservedeler

Vår servicepolitikk

  1. Kundene skal kunne kontakte oss alle dager og hele døgnet
  2. Kundene skal få rask leveranse av reserverdeler og annet materiell for å minimere driftsstans.
  3. Vi samarbeider med Skandinavisk Miljøteknikk, som har eget serviceverksted.

Service kan utføres på vårt verksted, eller på kundens arbeidsplass med vår mobile serviceenhet.

Reservedeler og serviceoppdrag kan utføres på

  • Masko Zoll teknologien

Vi har komplett reservedelslager på normale slitedeler alle renseanlegg levert med Masko Zoll tekonologien siden 1991.

Slam

Vi har komplett reservedelslager på normale slitedeler for alle stasjonære avvanningsanlegg.

Skandinavisk Miljøteknikk har komplett reservedelslager på normale slitedeler for alle mobile avvanningsanlegg, type Drainmaster.

Vi utførere alle type serviceoppdrag på disse anleggene, på vårt service verksted, eller ute hos kunde.

Avløp

Vi har komplett reservedelslager på normale slitedeler for alle kommunale avløpsrenseanlegg levert tidligere levert av Altinex/Mercur.

Slamsugere / kombinerte spyle- og slamsugeranlegg på lastebil

Rolba Svenska AB sitter idag på komplett delelager for sine anlegg. Vi sitter på reservedelslager på normale slitedeler i Norge, samt at andre reservedeler kan leveres på kort tid fra sentralager i Sverige.