Vi gratulerer Rørdoktor AS

Vi gratulerer Rørdoktor AS med ny MB Vito spylebil med innmontert RIONED Cityjet spyleaggregat .
Aggregatet har en kapasitet på 320 bar / 46 lpm .
I tillegg er det innmontert heater/boiler for å kunne spyle med varmtvann .

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.