Slam – mobile og stasjonære anlegg

BN Miljø AS leverer mobile og stasjonære løsninger for behandling av forurensert væske og slam basert på den unike Masko Zoll-separasjonsteknologien.

For slamavvanning av slam fra kommunale og industriavløpsrenseanlegg, samarbeider vi med KICAB AB i Sverige, hvor vi bl.a leverer Bellmer silbåndspresser.

Vi leverer også enkle gravitative avvanningscontainere og spesialtilpassede avvanningscontainere, bygget i Danmark, Micodan AS.

Vi leverer anlegg for alle typer slam.

Masko-Zoll FDS (Fixed Dewatering System) er et komplett avvanningssystem for mekanisk avvanning av slamtyper.

Hovedkomponenten i systemet er Masko Zoll avvanningsanlegg. Systemet benytter prinsipp basert å skille vann- og partikkelfase i slam, ved tilsetning av polymer. Avvanningen skjer mekanisk i Masko Zoll. Systemet har en kapasitet fra 5 – 30 m³/t, kan benyttes på nesten alle slamtyper hvor vann- og partikler kan skilles ved tilsetning av polymer.

Systemet leveres som tre systemer ;

installert i container
montert på stålramme
stasjonært anlegg i bygg.