Masko Zoll teknologien

Masko Zoll er en innovativ og kostnadseffektiv separasjonstrinn for vannfase / partikkelfase.

Den var opprinnelig utviklet av Magne Skogland i Haugesund, derav navnet, i 1991.

Masko-Zoll er et lukket mekanisk renseprosess som i utgangspunktet ble utviklet for fjernig av avløpssøppel og sedimenterbart stoff (primærrensing) i kloakkvann før det slippes ut i resipienten eller behandles videre i et sekundært rensetrinn (kjemisk og evt. biologisk rensing).

Fra 1998 er Masko Zoll teknologien benyttet i avvanning av forskjellige slamkvaliteter.

Totalt er det idag levert over 300 anlegg, i Norge, Sverige, Danmark, Spania, England, Irland, Tyskland og Canada.

Kort beskrivelse av prosessen

Mediet tilføres innløpet på anlegget, hvor separasjonen av vann og partikkelfase foregår ved hjelp av gravitasjon. Her fjernes over 95% av vannet.

Vannfasen filtreres gjennom filterplater, og partikkelmassen blir liggende igjen på filterplaten.

Svaberbevegelsen renser automatisk filterplaten i innløpsdelen, slik opprettholdes den hydrauliske kapasiteten i prosessen. Samtidig transporteres den gjenværende partikkelmassen fremover mot utløpsdelen.

Når svaberbevegelsen når sitt endepunkt er disse hengslet slik at de på veien tilbake legger igjen patikkelmassen, som har blitt skjøvet fremover.

Deler av partikkelmassen som fortsatt er for våt, blir dratt med svaberen tilbake. Denne transportbevegelsen vil skje i flere trinn mot enhetens utløpsdel, slik at partikkelmassen oppnår en høyere tørrhet.

Partikkelmassen blir til slutt presset ut av enheten ved hjelp av utstøterstempelet.