BN Miljø leverer komplette avløpsrenseanlegg for mekanisk rensing av kommunalt avløpsvann.

Primærrensing

Sterner Aquatech AS og BN Miljø AS leverer et driftssikkert avløpsrenseanlegg basert pÃ¥ den unike, patenterte Masko Zoll® separasjons teknologien sammen med Hydrotech® mikrofilter. Dette er en videreføring av samarbeidsavtalen mellom Sterner AquaTech AS og Altinex Envirotech AS. BN Miljø AS har kjøpt opp rettighetene til virksomhets-omrÃ¥dene Altinex Envirotech AS hadde før dette selskapet ble […]

Read More

Passende rensing

Mekanisk rensing – Kommunalt avløpsvann Ved krav til passende rensing av kommunalt avløpsvann benyttes Masko Zoll som silanlegg. Anlegget trenger ingen forbehandling og uttatt silgods transporteres fra silanlegget til silgodscontainer. Normal TS-innhold i silgods ligger pÃ¥ 20 % TS. Ved ønske om høyere TS-innhold, kan avvanningsskrue leveres. TS-innhold vil da ligge pÃ¥ 30 – 45 […]

Read More