Primærrensing

Sterner Aquatech AS og BN Miljø AS leverer et driftssikkert avløpsrenseanlegg basert på den unike, patenterte Masko Zoll® separasjons teknologien sammen med Hydrotech® mikrofilter.

Dette er en videreføring av samarbeidsavtalen mellom Sterner AquaTech AS og Altinex Envirotech AS. BN Miljø AS har kjøpt opp rettighetene til virksomhets-områdene Altinex Envirotech AS hadde før dette selskapet ble lagt ned.

Samarbeidsavtalen går ut på at Sterner AquaTech AS vil være tilbydende selskap, mens BN Miljø AS vil være underleverandør samt leverandør av ingeniørtjenester.

Anleggene våre baserer seg på:
Enkel og godt dokumentert teknologi
Totrinns avløpsbehandling som sikrer optimal renseeffekt
Lukket prosess med minimal luktproblemer
Høyt tørrstoffinnhold (TS) på silgods (25-40 %)
Krever lite vedlikehold
Renset avløpsvann kan gjenbrukes for spyling av filter (reduserte driftskostn.)
Tilbud om serviceavtaler kan gjøres for å sikre lang levetid og god funksjon

Totrinns avløpsbehandling er ogsÃ¥ i trÃ¥d med de anbefalinger som er lagt til grunn i SFT’s prosjekt PRIMÆRRENS (SFT-rapport 2088/2005 )

Oppgradering av eksisterende renseanlegg
Siden vi baserer vår løsning for primærrensing på Masko Zoll-teknologien så har nå anleggseiere en mulighet for å oppgradere sine eksisterende renseanlegg uten å måtte bygge om hele renseanlegget.

I mange tilfeller kan etterpolering med Hydrotech bygges inn i eksisterende renseanlegg uten ombygging av selve bygningsmassen. Dette må vurderes på hvert enkelt anlegg og BN Miljø AS og Sterner Aquatech AS kan selvfølgelig gjøre denne vurderingen dersom det ønskes.