Passende rensing

Mekanisk rensing – Kommunalt avløpsvann

Ved krav til passende rensing av kommunalt avløpsvann benyttes Masko Zoll som silanlegg. Anlegget trenger ingen forbehandling og uttatt silgods transporteres fra silanlegget til silgodscontainer. Normal TS-innhold i silgods ligger på 20 % TS.
Ved ønske om høyere TS-innhold, kan avvanningsskrue leveres. TS-innhold vil da ligge pÃ¥ 30 – 45 %.

BN Miljø prosjekterer og leverer komplette anlegg, og har levert over 100 anlegg i perioden 1992 – 2009 i Norge.

Masko Zoll som avløpsrenseanlegg – passende rensing Masko-Zoll er et lukket mekanisk renseprosess som i utgangspunktet ble utviklet for fjerning av avløpssøppel og sedimenterbart stoff (primærrensing) i kloakkvann før det slippes ut i resipienten eller behandles videre i et sekundært rensetrinn (kjemisk og evt. biologisk rensing). Produktet leveres i enheter med kapasitet fra 100 person-ekvivalenter og oppover til 8000 – 10000 pr. enhet(6 meter). For større renseanlegg kan flere enheter monteres i parallell.
Vi fokuserer særlig på:
· Lukkede anlegg med minimal lukt
· Anlegg kan tilpasses selvfall eller pumping
· Lavt energiforbruk
· Enkel drift og vedlikehold
· Kompakte løsninger
· Modulbaserte løsninge

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.