Om BN Miljø

Vi leverer kvalitetsprodukter og løsninger til vann- og avløpssektoren i Norge.

Våre kunder er primært offentlig sektor og private aktører som leverer tjenester til offentlig sektor. Vårt fokus er å tilby våre kunder de beste produktene innen bransjen, og samtidig våre gode på dele- og servicetilgjengelighet.

Vi leverer komplette slambehandlingsanlegg, stasjonære og mobile, samt renseanlegg for mekanisk rensing av kommunalt avøpsvann.

Slambehandling / avvanningsanlegg

Vi er innehavere av Masko Zoll separasjonsteknologien. Masko Zoll teknologien benyttes innen slamavvanning som stasjonært- eller mobilt anlegg.

Vi prosjekterer og bygger stasjonære og containerbaserte slamavvanningsanlegg, tilpasset kundens behov.

Sammen med partner KICAB AB leverer vi også slamfortykker til kommunale renseanlegg og til prosessindustrien.

Mobile slamavvanningsanlegg på lastebil leverer vi i samarbeider med Skandinavisk Miljø teknikk AS og Rolba Svenska AB

Avløpsrenseanlegg

Vi prosjekter og leverer mekaniske avløpsrenseanlegg for kommunalt avløpsvann, hvor krav til rensing er » passende rensing» eller primærrensing. Primærrenseanlegg prosjekteres og leveres i samarbeid med Sterner AquaTech AS.

Slamsugere / kombinerte spyle- og slamsugeranlegg på lastebil

Vi representerer i Norge produsenten Rolba Svenska AB, som er en av Sveriges største leverandører av slamsugere og kombi- og minikombi anlegg. Vi tilpasser anlegg til kundens behov.