Bilde 7 avvanningsbil til Stokland bilruter bygget på Rolba