Bilde 3 avvanningsbil til Stokland bilruter bygget på Rolba